Vi är nu en del av Soltech Energy!

Wettergrens Tak & Plåtslageri AB ingår nu i Soltech-koncernen. Soltech Energy är en av de största
solenergiaktörerna på marknaden och genom att vara en del av Soltech kan vi säkerställa de bästa
leverantörerna och hög kvalité. Vi kan nu också leverera solenergianläggningar som efterfrågas mer
och mer av våra kunder.
Naturligtvis har vi kvar vår starka position inom tak och plåtarbeten med högt fokus på hållbarhet
och säkerhet.

Läs mer om Soltech Energy här:
https://soltechenergy.com/

TIB-auktoriserade 2021

TiB, Takentreprenörerna är branschorganisation för tak- och tätskiktsentreprenörer i Sverige. TiB står organisatoriskt oberoende till fabrikanter, leverantörer och beställare.

TiB-Auktorisation utfärdas till företag som uppfyller och har dokumenterat ställda kriterier kring kompetensutveckling, kvalitetsarbete, myndighetskrav och seriöst företagande i övrigt.

Ett TIB-Auktoriserat företag har minst uppnått följande utbildningsnivå:

  • En representant i företagsledande ställning har genomgått TiBs företagsledarkurs.
  • En representant i arbetsledande ställning har genomgått TiBs arbetsledarkurs steg 1.
  • Hälften av all producerande personal har genomgått TiBs teorikurs för tätskiktsmontöreroch innehar kompetensbevis. Övrig personal har erkänd yrkeserfarenhet.
  • Samtliga tätskiktsmontörer innehar giltigt certifikat för Heta Arbeten.

Ett TIB-Auktoriserat företag:

  • har dokumenterad erfarenhet och tekniskt kunnande
  • har kvalitetsledningssystem och miljöpolicy
  • har erlagt skatter och avgifter till skattemyndigheten
  • följer aktuell leverantörs produkt- och montageanvisning
  • följer gällande lagar och förordningar
  • innehar erforderliga försäkringar.

Auktorisationsnämnd

TiBs Auktorisationsnämnd beslutar i auktorisationsärenden. Nämnden prövar auktorisationsansökningar och utfärdar TiB-Auktorisation. Nämnden kan återkalla auktorisationen om företag avviker från uppställda kriterier.

Giltighet

Giltighetsperioden för erhållen TiB-Auktorisation är kalenderår samt påföljande kvartal under vilken period uppdatering och ansökan om vidmakthållande görs.

Auktorisationens giltighet kan kontrolleras på webbsidan www.tib.se där TiB Auktoriserade företag finns förtecknade.

Reglemente

I Reglementet för TiB-Auktorisation finns de krav som ställs på TiB Auktoriserade företag. Reglementet i sin helhet återfinns på www.tib.se.

Mer information om TiB-Auktorisationen finns på www.tib.se

Mot nya höjder

Wettergrens Tak & Plåtslageri AB fortsätter att erbjuda sina kunder skräddarsydda och platsbyggda plåtlösningar. Nu även med vår nya skylift som kan underlätta vid otillgängliga utrymmen och takarbeten på hög höjd.

Du når den hos oss!

Vi är fortsatt TIB-auktoriserade

Vi på Wettergrens Tak är väldigt glada över att vara TIB-auktoriserade även för 2020. Det betyder att vi uppfyller de höga krav som vår branschorganisation ställer på tak- och tätskiktsentreprenörer – en stor säkerhetsfaktor.

Att vara TIB-auktoriserade innebär en stor trygghet för både oss och våra kunder. Auktorisationen utfärdas till företag som har dokumenterat ställda kriterier kring kompetensutveckling, kvalitetsarbete, myndighetskrav och seriöst företagande i övrigt.

För att få auktorisationen krävs viss utbildningsnivå i företaget. Bland annat ska en representant i företagsledande ställning ha genomgått TIB:s företagsledarkurs och någon i arbetsledande ställning ska ha genomgått TIB:s arbetsledarkurs steg 1. Dessutom ska hälften av all producerande personal ha genomgått branschorganisationen teorikurs för tätskiktsmontörer och övrig personal ska ha erkänd yrkeserfarenhet. Ytterligare ett antal krav ställs på TIB-auktoriserade företag, läs gärna mer här.

Vi på Wettergrens Tak är stolta över vår branschkunskap. Med erfarenhet av takarbeten sedan 1946 är auktorisationen ytterligare ett bevis på att vi kan garantera våra kunder god leverans.

Läs mer här

Vi inleder samarbete med Ecster!

Ecster samarbetar med tusentals säljföretag över hela Sverige och erbjuder betallösningar för både e-handel och fysisk butik.

Ecster är en del av Svenska Handelsbanken AB. Kreditgivare är Ecster AB.